جزئیات محصول

گریتینگ تسمه در نیم تسمه ساده تولید شده به روش پرسی

یکی از پرکاربردترین مدلهای گریتینگ پرسی که به دلیل داشتن وزن سبکتر نسبت به گریتینگهای تسمه در تسمه، مصرف گسترده ای در فضاهای مختلف صنعتی و ساختمانی دارد.

گریتینگ تسمه در نیم تسمه ساده تولید شده به روش پرسی

جزئیات بیشتر

فایل های قابل دانلود

Arak Rail Co.

Arak Rail Co.