جزئیات محصول

گریتینگ تسمه ساده با میلگرد تولید شده به روش الکتروفورج

کاربرد اصلی این نوع گریتینگ استفاده در فضاهای باز و ایجاد حفاظها امنیتی می باشد. با استفاده از این نوع گریتینگ به راحتی می توان فضایی محصور با ایمنی بالا ایجاد کرد.

گریتینگ تسمه ساده با میلگرد تولید شده به روش الکتروفورج

جزئیات بیشتر

پروسه تولید گریتینگ الکتروفورج (جوش مقاومتی) :

در این روش برای اتصال رابط ها و باربرها در یک شبکه گریتینگ از دستگاه های کاملا خودکار الکترومکانیکی استفاده می شود، دستگاه جوش الکترو فورج با ایجاد همزمان جریان بالای الکتریکی و فشار مکانیکی ، سبب می شود تا تسمه های باربر و رابط های چهارپهلو در نقاط اتصال به دمای ذوب نزدیک شده و به دلیل وجود فشار مکانیکی دو قطعه کاملا در هم فرو روند و اتصال کاملا یکنواخت و یک پارچه ای ایجاد شود.

پروسه تولید گریتینگ الکتروفورج (جوش مقاومتی) :
مواد اولیه و پوشش:

مواد اولیه و پوشش:

در تولید گریتینگ الکتروفورج گریدهای مختلفی از ورق گرم قابل استفاده می باشد که بر اساس خصوصیات طراحی و کاربرد گریتینگ تغییر می یابد. در عین حال رایجترین نوع فولاد مورد استفاده ورق ST37 می باشد. همچنین لازم به ذکر است در این روش از فولاد ضد زنگ نیز استفاده می شود. پس از تولید گریتینگ پوششهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که پوشش گالوانیزه گرم به دلیل تامین نیازهای و همچنین مقاومت بالا در مقابل خوردگی اغلب توصیه می گردد. در این تایپ از گریتینگ به جهت زیبایی بیشتر استفاده از پوشش رنگ نیز مرسوم می باشد.

نمایش گرافیکی مشخصات

در شماتیک زیر مشخصات اولیه گریتینگ نمایش داده شده است

گریتینگ تسمه ساده با میلگرد تولید شده به روش الکتروفورج

نمای جانب

گریتینگ تسمه ساده با میلگرد تولید شده به روش الکتروفورج

نمای ایزومتریک

جدول مشخصات گام و ضخامت گریتینگهای قابل تولید به روش الکتروفورج

با توجه به شماتیک گریتینگ ارائه شده در نمای بالا، تنوع گسترده ای از گریتینگها به روش الکتروفورج قابل تولید می باشد. مشخصات زیر گریتینگهای متداول به لحاظ تولید در شرکت اراک ریل بوده و در صورت نیاز کارشناسان این شرکت آماده مشاوره در این زمینه باشند.

گریتینگ تسمه ساده با میلگرد تولید شده به روش الکتروفورج

فایل های قابل دانلود

فرم درخواست خرید

دانلود

Arak Rail Co.

Arak Rail Co.