جزئیات محصول

گریتینگ کانال

یکی از بهترین متریالها جهت پوشش کانال گریتینگ می باشد که با دارا بودن توان تحمل بار بالا، زیبایی و طول عمر از هر نظر تامین کننده نظر طراحان می باشد. توجه دقیق به میزان بار وارده، اندازه آزاد دهانه کانال و همچنین عمق تکیه گاه گریتینگ پارامترهای اصلی در انتخاب نوع گریتینگ در این بخش می باشد. استفاده از نرم افزار مهندسی شرکت اراک ریل در این بخش باعث سهولت در انتخاب گزینه مناسب خواهد بود.

گریتینگ کانال

جزئیات بیشتر

پروسه تولید گریتینگ کانال :

پس انتخاب نوع مناسب گریتینگ (به کمک نرم افزار طراحی شرکت اراک ریل) با توجه به کلاسهای مختلف بارگذاری، پروسه تولید گریتینگ کانال آغاز می شود (هر دونوع گریتینگ الکتروفورج و یا پرسی قابل استفاده می باشد.) در طراحی این نوع گریتینگ در نظر گرفتن فاصله آزاد بین لبه گریتینگ و سطح داخلی تکیه گاه (معمولا نبشی) بسیار مهم بود و موجب نصب صحیح قطعه و همچنین پوشش عیوب اجرای کانال می گردد. در صورت نیاز می توان ارتفاع فریم گریتینگ کوتاه تر در نظر گرفت تا از تجمع آب در پشت گریتینگ جلوگیری به عمل آید.

پروسه تولید گریتینگ کانال :
مواد اولیه و پوشش:

مواد اولیه و پوشش:

تولید گریتینگ کانال با استفاده از ورقهای St37،St52 و یا استینلس استیل امکان پذیر بوده که بنابر نظر طراح و با توجه به فضای مورد استفاده انتخاب می گردد. پوشش مورد استفاده اغلب گالوانیزه گرم بوده که باعث طول عمر و همچنین زیبایی این محصول در محل استفاده می گردد.

نمایش گرافیکی مشخصات

در شماتیک زیر مشخصات اولیه گریتینگ نمایش داده شده است

گریتینگ کانال

نمای جانب از گریتینگ کانال

گریتینگ کانال

نمایش ایزومتریک گریتینگ کانال

جدول مشخصات و کلاسهای مختلف بارگذاری

جدول زیر جهت معرفی کلاسهای مختلف بارگذاری و استاندارد مربوط ارائه گردیده و اطلاعات مربوط به یکی از سایزهای قابل استفاده ذکر شده است. با استفاده از نرم افزار شرکت اراک ریل به آسانی مقدار بار مجاز و دهانه قابل استفاده برای کلاسهای مختلف بارگذاری قابل بررسی می باشد.

گریتینگ کانال

فایل های قابل دانلود

فرم درخواست خرید

دانلود

Arak Rail Co.

Arak Rail Co.