آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس

گریتینگ مضرس

پروسه تولید گریتینگ الکتروفورج

در این روش برای اتصال رابط ها و باربرها در یک شبکه گریتینگ از دستگاه های کاملا خودکار الکترومکانیکی استفاده می شود، دستگاه جوش الکتروفورج با ایجاد همزمان جریان بالای الکتریکی و فشار مکانیکی ، سبب می شود تا تسمه های باربر و رابطهای چهارپهلو در نقاط اتصال به دمای ذوب نزدیک شده و به دلیل وجود فشار مکانیکی دو قطعه کاملا در هم فرو روند و اتصال کاملا یکنواخت و یک پارچه ای ایجاد شود.

  • Date
    شهریور ۲۲, ۱۳۹۳
    پروسه تولید گریتینگ الکتروفورج در این روش برای اتصال رابط ها و باربرها در یک شبکه گریتینگ از دستگاه های کاملا خودکار الکترومکانیکی استفاده می شود، دستگاه جوش الکتروفورج با ایجاد همزمان جریان بالای الکتریکی و فشار مکانیکی ، سبب می شود تا تسمه های باربر و رابطهای چهارپهلو در نقاط اتصال به دمای ذوب نزدیک شده و به دلیل وجود فشار مکانیکی دو قطعه کاملا در هم فرو روند و اتصال کاملا یکنواخت و یک پارچه ای ایجاد شود.