آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس

گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ تسمه در تسمه

نمونه ای از یک گریتینگ تسمه در تسمه

تصویر گریتینگ تسمه در تسمه

تنوع گسترده در چشمه های قابل تولید موجب شده تا این نوع محصول در محدوده کاربری گسترده ای قابل تولید و استفاده باشد.

در این روش المان رابط (Cross Bar) تسمه و یا نیم تسمه خواهد بود که با جوش Co2 به تسمه های باربر اتصال می یابد.