آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس

گریتینگ الکتروفورج

گریتینگ الکتروفورج :

نمونه ای از یک گریتینگ الکتروفورج

تصویر گریتینگ الکتروفورج

در این روش برای اتصال رابط ها و باربرها در یک شبکه گریتینگ از دستگاه های کاملا خودکار الکترومکانیکی استفاده می شود، دستگاه جوش الکتروفورج با ایجاد همزمان

جریان بالای الکتریکی و فشار مکانیکی، سبب می شود تا تسمه های باربر و رابط های چهارپهلو در نقاط اتصال به دمای ذوب نزدیک شده و به دلیل وجود فشار مکانیکی دو

قطعه کاملا در هم فرو روند و اتصال کاملا یکنواخت و یک پارچه ای ایجاد می شود.

پس از تولید پنل های گریتینگ توسط دستگاه جوش الکتروفورج، محصول نهایی مطابق پروسه زیرتولید و آماده می شود.

Doc2

گریتینگ الکتروفورج در اندازه گامهای (Pitch) مختلفی قابل تولید می باشند.گریتینگ های تولیدی در شرکت اراک ریل با استفاده ار۴ گام اصلی و استاندارد باربرها

(۴۱,۳۵,۳۰,۱۵) میلی متر و ۳ گام اصلی رابط ها (۵۰,۷۶,۱۰۰ میلی متر) تولی می شوند ترکیب این گامها تیپ های متنوعی از این محصول را ایجاد می کند.

مزایای روش الکتروفورج :

در روش دستی به دلیل اینکه تمامی مراحل تولید به وسیله نیروی انسانی انجام می پذیرد بروز خطاهای انسانی امریست اجتناب ناپذیر که این خود به تنهایی در کیفیت

نهایی محصول نقش مهمی را ایفا می کند، از طرفی به دلیل این که در این روش از جوشکاری Co2 استفاده میشود.

حتی در بهترین شرایط جوشکاری نیز عیوب ناخواسته جوش، از قبیل خلل و فرج، ترک و همچنین ایجاد اسپاترها برروی سطح قطعه کار رخ میدهند، که این نقایص

موجب می شود تا پوشش دهی به بهترین شکل انجام نپذیرد و خوردگی بسرعت از این نقاط آغاز شود، اما در روش جوشکاری الکتروفورج دیگر این عیوب رخ

نداده و عملیات گالوانیزاسیون به بهترین نحو ممکن انجام می پذیرد.

یکی دیگر از برتریهای گریتینگ الکتروفورج نسبت به روش دستی عدم نیاز یه ایجاد شکاف در تسمه های باربر جهت قراردادن رابط هاست، به دلیل ایجاد این

ناچها در روش دستی از مقاومت  تسمه ها کاسته شده که برای جبران این نقیصه باید از تسمه هایی با ضخامت و یا پهنای بیشتر استفاده کرد که این امر باعث

بالا رفتن وزن گریتینگ و در نهایت وزن سازه خواهد شد، در حالی که گریتینگ الکتروفورج در مقایسه با روش دستی با وجود داشتن وزن کمتر دارای مقاومت

بیشتر(تا حدود ۲۰%) خواهد بود که به همین دلیل امروزه گریتینگ الکتروفورج به عنوان اقتصادی ترین روش تولید گریتینگ در جهان شناخته می شود.

از جمله ویژگیهای اصلی این نوع محصول وزن پایین تر، تطابق با استانداردهای جهانی، تولید اتوماتیک، استحکام بالاتر، زیبایی بیشتر، همگونی و شباهت

تمامی شبکه ها و در نهایت هزینه پایین تر در مقایسه با نوع دستی آن می باشد.